WHAT'S NEW
Search

#ใครว่าอายุน้อยไม่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม📣📣

โอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมนั้น จะสูงขึ้นตามอายุของฝ่ายหญิง นั่นหมายความว่า “#ยิ่งฝ่ายหญิงอายุมากขึ้นโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมก็มากขึ้นตามไปด้วย

#แต่หลายคนยังเข้าใจผิดว่า “ผู้หญิงอายุต้องเกิน 35 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่มีโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมและจำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำ” ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะไม่ว่าคุณผู้หญิงจะอายุเท่าไหร่ก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมได้ทั้งนั้น เพียงแต่มีโอกาสน้อยกว่าผู้หญิงที่อายุมากเท่านั้นเองครับ

#จากภาพตารางความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมในอายุต่างๆ

#ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอายุ 30 ปี จากตารางพบว่ามีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมอยู่ที่ 1:900 แต่การเจาะน้ำคร่ำมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้แท้งได้ คือ 1:300การตัดสินใจจะเจาะน้ำคร่ำจึงอาจดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นัก เพราะโอกาสที่ลูกจะผิดปกติเป็นดาวน์ซินโดรมนั้นน้อยกว่าความเสี่ยงที่จะทำให้แท้งจากการเจาะน้ำคร่ำ

#คนไข้อาจเลือกที่จะไม่เจาะ หรือหมออาจไม่แนะนำให้เจาะตรวจ เพราะเหตุผลว่าความเสี่ยงที่ลูกจะผิดปกติน้อย แต่การเจาะตรวจกลับมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กทำให้แท้งได้มากกว่า นั่นเองครับ

แต่ก็มีคนไข้บางคนที่อาจมองว่า แม้โอกาสที่ลูกจะผิดปกตินั้นจะน้อย แต่ถ้าไม่ตรวจแล้วถ้าเกิดลูกเป็นดาวน์ซินโดรมขึ้นมาจริงๆจะทำยังไง เพราะไม่สามารถดูแลได้ ดังนั้นถ้าคนไข้ยืนยันที่จะขอตรวจ และรับความเสี่ยงที่อาจจะแท้งได้ก็ถือเป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่จะได้ตรวจโครโมโซมด้วยการเจาะน้ำคร่ำครับ

#เพราะทุกอายุมีความโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม และการเจาะน้ำคร่ำก็มีความเสี่ยงทำให้แท้งด้วยเช่นกัน

ดังนั้นการเลือกที่จะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจเช็คโครโมโซมเด็ก แม้ว่าจะสามารถทำได้ทุกอายุ แต่การจะเลือกตรวจหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าคุณรับความเสี่ยงที่ลูกจะมีโอกาสเป็นดาวน์ซินโดรมได้มากแค่ไหน และรับผลข้างเคียงจากการตรวจได้หรือไม่ แล้วชั่งน้ำหนักของข้อดี-ข้อเสีย จากการตรวจและไม่ตรวจครับ#หมอไม่ควรห้ามคนไข้ที่อายุน้อยไม่ให้ตรวจนะครับ

เพราะหมอไม่มีอำนาจตัดสินใจแทนคนไข้ ทำได้เพียงให้ข้อมูลเพื่อให้คนไข้ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *